Verksamhet

Ideell förening RC Berus har som mål att verka för ett samhälle fritt från etnisk och könsdiskriminering där kvinnor blir en erkänd resurs och får större ekonomisk och politisk betydelse i samhället vare sig de finns på, delvis på eller helt utanför arbetsmarknaden.

Vår verksamhet innefattar deltagande i utvecklingspartnerskap, nätverk, styrelser och styrgrupper på lokal och regional nivå och bygger på ett genus- och etnicitetsperspektiv. Alla med intresse för kön, etnicitet och arbetsliv är välkomna som medlemmar utan krav på särskild bakgrund, förkunskap eller erfarenhet.

Vi driver och samarbetar i projekt med koppling till vår verksamhet, erbjuder rådgivning till kvinnor som funderar på att starta eget, bedriver öppethus-verksamhet för gruppaktiviteter, kursverksamhet, informationsverksamhet, volontärverksamhet och opinionsbildning.

Vi anordnar tematräffar, föreläsningar, studiecirklar, studiebesök, praktikplatser, mentorskap mm. Vi genomför också ett antal träffar där nya och gamla medlemmar kan träffa varandra och styrelsen för att diskutera och påverka föreningens verksamhet.

Öppet hus

P1030050 - kopia

Volontärverksamhet

P1020462 - kopia

 

Projekt

P1020888 - kopia