Projekt

 

Projekt ”Osynliga”

Vi tror, att det är viktigt att kvinnorna själv börjar prata vid sina möten och påverka varandra att det inte är ”ok” att leva med våld i Sverige som det kan vara normalt i hemländer. Många tycker att det också finns indirekt påverkning på barnen i dessa familjen, som växer upp med synsätt att det är ”ok” att leva med våld och det finns risk att även nya generationer fortsätter samma livsstil som vuxna. Kvinnorna behöver veta att det finns hjälp och stöd i samhället.

Avslutades i år 2017

Projekt Hiv/STI -prevention under 2017.

Under flera år har jobbat RC Berus med informationsspridning och kunskapsöverföring till kvinnor i förenings nätverk om hiv/aids-prevention. Med bidrag från RIFFI.

Avslutades i år 2017

Välkomna till ANNY –  Affärsnätverk för  nyanlända potentiella  företagare och företagare i Stockholms län.

ANNY – Affärsnätverk för nyanlända kvinnliga potentiella företagare och företagare  – är ett projekt med stöd från MUCF med syfte synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande i Stockholms län och bidra till att skapa mötesplatser där affärskontakter, nya tankar, idéer och nya produkter kan utvecklas. Mer information är på www.anny.nu.